โปรเสริมเล่นเน็ต 4G/3G แรงต่อเนื่อง พร้อมโทรฟรีเบอร์ดีแทค

เน็ต + โทรฟรี
24 ชม./15 บ.
(+vat=16.05บ.)
ใช้เน็ต 256 Kbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น
ครั้งละ 60 นาที
*104*65*5823917#
24 ชม./24 บ.
(+vat=25.68บ.)
ใช้เน็ต 512 Kbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น
ครั้งละ 60 นาที
*104*66*5823917#
24 ชม./29 บ.
(+vat=31.03บ.)
ใช้เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น
ครั้งละ 60 นาที
*104*67*5823917#
7 วัน/69 บ.
(+vat=73.83บ.)
ใช้เน็ต 256 Kbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น
ครั้งละ 60 นาที
*104*75*5823917#
7 วัน/99 บ.
(+vat=105.93บ.)
ใช้เน็ต 512 Kbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น
ครั้งละ 60 นาที
*104*76*5823917#
7 วัน/119 บ.
(+vat=127.33บ.)
ใช้เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น
ครั้งละ 60 นาที
*104*77*5823917#
7 วัน/169 บ.
(+vat=180.83บ.)
ใช้เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น
ครั้งละ 60 นาที
*104*78*5823917#
7 วัน/249 บ.
(+vat=266.43บ.)
ใช้เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น
ครั้งละ 60 นาที
*104*79*5823917#
30 วัน/249 บ.
(+vat=266.43บ.)
ใช้เน็ต 256 Kbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น
ครั้งละ 60 นาที
*104*95*5823917#
30 วัน/349 บ.
(+vat=373.43บ.)
ใช้เน็ต 512 Kbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น
ครั้งละ 60 นาที
*104*96*5823917#
30 วัน/449 บ.
(+vat=480.43บ.)
ใช้เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น
ครั้งละ 60 นาที
*104*97*5823917#
30 วัน/649 บ.
(+vat=694.43บ.)
ใช้เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น
ครั้งละ 60 นาที
*104*98*5823917#
[siteorigin_widget class=”WP_Nav_Menu_Widget”][/siteorigin_widget]